KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW SEKCJI GRONÓW-proszę o przybycie w dniu 27 lipca 2014 roku /NIEDZIELA/ w godzinach od 12.00 do 16.00 ze spisami i zegarami do kol.Wołoszyna ---------------------------------------------------------------------------------------- KOMUNIKAT-w dniu 21 lipca 2014 roku decyzj± Zarz±du Oddziału i Prezesów sekcji podjęto uchwałę o zakończeniu sezonu lotowego gołębi dorosłych w 2014 roku. ******************************************************* --------------------------------------------------------------------------------------Wpłata za obr±czki rocznika 2015 --do 15 wrze¶nia 2014r. --------------------------------------------- WAŻNY KOMUNIKAT-Do dnia 26.07.2014r. termin dostarczenia spisów gołębi młodych: 3 x "z cało¶ci"----Pierwsze 40 gołębi na spisie będzie uwzględnione do rywalizacji z 40-stki----Gołębie musz± być koniecznie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie a spisy podpisane i opieczętowane przez lekarza weterynarii.--------------------------------------------------------------------------------------- 1.

2.

3.

****ZARZˇD ODDZIAŁU INFORMUJE : że z lotu z Luckau-Ost Z inicjatywy ks. Henryka Laszczowskiego, kapelana Okręgu Zielona Góra, z okazji kanonizacji Jana Pawła II zorganizowane zostanie dodatkowe współzawodnictwo podczas 1. lotu konkursowego w sezonie 2014. Każdy pierwszy goł±b w Oddziale, który należy do Okręgu Zielona Góra PZHGP, zostanie nagrodzony pucharem. Puchary zostan± wręczone w paĽdzierniku 2014 podczas Mszy ¦w. na zakończenie sezonu w Ko¶ciele w Starosiedlu koło Gubina (parafia pw. ¶w. Jana od Krzyża). ********************************************************************************** ***INFORMACJA DLA HODOWCÓW UŻYWAJˇCYCH DO PRZYLOTÓW GOŁĘBI ZEGARY TauRIS

****************************INFORMACJA---Hodowcy , którzy nie dokonali typowania gołębi przed wkładaniem na lot winni na wydruku listy zegarowej zaznaczyć powroty gołębi typowanych. *****************
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL