2010-Stare O/¦wiebodzin 2011 Loty Narodowe 2011-Młode O/¦wiebodzin 2011-Stare O/¦wiebodzin 2012 Młode O/¦wiebodzin 2012 STARE ODDZIAŁ ¦WIEBODZIN 2013 Młode O/¦wiebodzin 2013 Stare Oddział ¦wiebodzin 2014 Młode O/¦wiebodzin 2014 Stare Oddział ¦wiebodzin Galeria Plany Lotów ARCHIWUM Druki KOMUNIKATY MARATON GOŁĘBI MŁODYCH 'BRAMSCHE 500 KM" MARATON GOŁĘBI MŁODYCH"BRAMSCHE 500 km" ZARZˇD ODDZIAŁU ZARZˇD OKRĘGU ŻYCZENIA SuperHodowca

KOMUNIKAT!

Zaproszenie na spotkanie z lekarzem weterynarii Andrzejem Koralewskim Informacje dotycz±ce spotkania z Koralewskim. Dzięki i pozdrawiam Piotr Grelka "DUIVEX" Joanna Grelka ul. Nadbobrzańska 9 66-615 Gola "Duivex" Żary ul.Czerwonego Krzyża 27 tel (68) 38 322 38 tel A¶ka 502 55 80 50 tel Piotr 509 918 850 www.duivex.pl

KOMUNIKAT- WALNE ZEBRANIE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU ¦WIEBODZIN odbędzie się w dniu 15 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w ¦WIETLICY w OŁOBOKU.****************************************************** KOMUNIKAT dla SEKCJI Podstawa do wyliczenia liczby Delegatów jest stan członków wykazany na dzień 31 grudnia roku 2014 roku czyli roku poprzedzaj±cego Walne Zebranie. W zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w sekcjach wybieramy:********** 1 Dlegat na 4 członków Sekcji, gdyż liczba członków Oddziału wynosi ponad 121 do 200 członków*******czyli w Sekcjach Gronów-9 delegatów, ¦wiebodzin- 9 delegatów, Ołobok - 7 delegatów, Zb±szynek - 7 delegatów, Międzyrzecz - 5 delegatów - Ogółem liczba delegatów w Oddziale ¦wiebodzin wynosi 37 delegatów..... ********************************************************* WYSTAWA 2014 Okręgu Zielona Góra PZHGP Nowa Sól, 6-7 grudnia 2014r. ul. Szkolna 1 (Szkoła Podstawowa nr 1) Do 16.11.2014 roku do V-ce Prezesa d/s lotowych hodowcy powinni zdać deklaracje gołębi na wystawę.Jednocze¶nie informuję,że doszła kategoria olimpijska młode w standardzie tj. /jeden goł±b 3 konkursy w lotach pow. 100 km./ dotyczy młodych samca i samiczki/

KOMUNIKAT - w dniu 29 listopada 2014 roku /sobota/ o godzinie 17.00 w ¦WIETLICY w OŁOBOKU odbędzie się ZEBRANIE POLOTOWE HODOWCÓW PZHGP ODDZIAŁU ¦WIEBODZIN. NA ZEBRANIU BĘDˇ WRĘCZONE NAGRODY tj. PUCHARY i DYPLOMY za osi±gnięcia w lotach gołębi dorosłych i gołębi młodych w sezonie 2014 roku oraz omówiony będzie plan lotów na 2015 rok...................ZARZˇD ODDZIAŁU zaprasza wszystkich hodowców*************************************** ************************************************************* ------------------------------------------------------------- 1.

2.

3.

*** ***INFORMACJA DLA HODOWCÓW UŻYWAJˇCYCH DO PRZYLOTÓW GOŁĘBI ZEGARY TauRIS

****************************INFORMACJA---Hodowcy , którzy nie dokonali typowania gołębi przed wkładaniem na lot winni na wydruku listy zegarowej zaznaczyć powroty gołębi typowanych. *****************REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH NA LATA 2014 - 2015

*
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL